Postać papieża z uniesioną ręką pozdrawia przybywających do sanktuarium od strony alei Najświętszej Marii Panny. Autorem rzeźby jest Władysław Dudek. Pomnik został ustawiony na bastionie Świętej Trójcy w 1999 r.  Fundatorami 4,5-metrowego monumentu byli Danuta i Tomasz Gołębiowie ze Stanów Zjednoczonych.

Fotografia Tadeusz Święchowicz wykonana 9.09.2018 r.