Pomnik został ustawiony na bastionie Świętej Trójcy w sierpniu1999 r.  Autorem rzeźby jest Władysław Dudek, fundatorami byli Danuta i Tomasz Gołębiowie ze Stanów Zjednoczonych.

Fotografia Tadeusz Święchowicz wykonana 9.09.2018 r.