Jest to najbardziej znane dzieło Konstantego Hegla. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 29.09.2018 r.