Betonowy pomnik zaprojektował Antoni Wiwulski. Postawiono go w 1916 roku w miejscu, gdzie stały wcześniej 3 drewniane krzyże upamiętniające męczenników franciszkanskich.   W XIX wieku, kiedy zmurszałe ze starości krzyże zawaliły się, władze carskie nie pozwoliły ich odbudować. Stało się możliwe dopiero w okresie I wojny światowej, kiedy Wilno znalazło się pod okupacją niemiecką.  W okresie władzy sowieckiej w 1950 roku krzyże zostały wysadzone w powietrze.  W 1989 roku Litwini  odbudowali je jako pomnik ofiar stalinizmu na Litwie. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, sierpień 2020 r.