Na szczycie monumentu znajduje się konny wizerunek tryumfującego króla Władysława Jagiełły. Fundatorem pomnika był Ignacy Jan Paderewski. Odsłonięto go  w 1910 roku, dokładnie w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, w obecności ponad 100 tysięcy polskich patriotów, którzy przybyli na uroczystość nie tylko z trzech zaborów, ale i z całego świata. Projekt wykonali Antoni Wiwulski i Franciszek Black. Pomnik całkowicie zniszczyli Niemcy w 1939 roku, ale w 1976 roku został on zrekonstruowany według projektu Zygmunta Koniecznego.

Fot. Tadeusz Święchowicz, maj 2018 r.