Stan po renowacji zakończonej w roku 2018 z udziałem Instytutu Polonika.

Fot. Piotr Ługowski / Instytut Polonika.