Odlew z brązu na cokole z czarnego marmuru. Autor: Andrzej Le Brun (1737-1811), na podstawie ryciny Jeana Edelincka sprzed roku 1680 (którą także prezentujemy w sekcji ikonografii związnej z Morsztynem).

Napis na przedniej ściance podstawy: "JOAN: MORSZTYN / + MDCIIC.", podaje rok 1698 (MDCIIC) jako rok śmierci Morsztyna. Pozostaje to w kolizji z datą 1693 podawaną przez biogram Morsztyna, opublikowany w roku 1976 w XXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego. Różnica wynika zapewne z pomyłki związanej z błędnym odczytaniem końcowej cyfry "3" jako zbliżonej graficznie do "8", w zapisie arabskim, przez wykonawcę tego rytego i złoconego napisu.

Fot.: Kaj Małachowski (FINA), 18 listopada 2019.