Rzeźbę wykonał Leszek Kurkowski. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, 8.09.2018 r.