Autorem rzeźby jest Wojciech Siek.

Foografię wykonał Tadeusz Święchowicz 31.05.2018 r.