Obraz olejny z XIX wieku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.