Obraz z 1720 roku nieustalonego autora, ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.