Pocztówka wydana w latach 1900-1905 w Warszawie przez wytwórnię Bracia Rzepkowscy. Fotografia ze zbiorów Muzeum Warszawy.