Obraz olejny z 1927 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie