Obraz olejny z XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.