Obraz olejny sprzed 1793 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.