Obraz olejny z XIX wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.