Obraz olejny z lat 1630-1670 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, eksponowany w Muzeum Książąt Czartoryskich.