Obraz olejny z ok. 1775 roku, eskponowany w Muzeum Narodowym w Poznaniu, własność Poznańskiego Towarzystwaa Przyjaciół Nauk. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, czerwiec 2018 r.