Obraz olejny z 1941 roku ze zbiorów Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego w Wiśle.