Obraz z 1849 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.