Obraz olejny nieznanego autora z ok. 1908 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.