Obraz olejny namalowany przed 1912 rokiem ze zbiorów Muzeum Warszawy