Obraz nieznanego autora z XIX wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: arcybractwo.com.