Obraz olejny nieokreślonego malarza z lat 1720-ych ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.