Obraz olejny z 1853 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie