Obraz olejny z 1916 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.