Obraz olejny z 1883 roku, będący kopią portretu z kościoła Franciszkanów w Krakowie. 

 Źródło kopii cyfrowej: sdm.upjp2.edy.pl.