Obraz olejny z lat 1802-1806 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie