Obraz olejny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach.