Obraz olejny z początku XVII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach