Obraz olejny z 1890 roku ze zbiorów Muzeum Warszawy.