Olejny obraz z 1915 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie