Obraz olejny z 1612 roku ze zbiorów Pałacu Pittich we Florencji. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).