Drzeworyt z 1877 roku według wzoru Juliana Maszyńskiego.