Fotografia  z około 1920 roku fragmentu portretu zbiorowego autorstwa Romualda Chojnackiego z 1844 roku.