Obraz olejny z 1914 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.