Obraz z 1889 roku ekonowany w Muzeum Narodowym w Poznaniu.