Obraz olejny nieznanego malarza polskiego z 2. poł. XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie