Obraz olejny z 1822 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.