Obraz znajdujący się w Zamku w Liwie. 

Źródło kopii cyfrowej: libr.sej.gov.pl.