Obraz olejny z około 1758 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.