Obraz olejny z XVIII wieku ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki.