Obraz z XVIII wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.