Obraz pastelowy z lat 1919-1920 ze zbiorów Muzeum  Narodowego w Warszawie