Litografia opublikowana w: Szymon ASKENAZY; Szkice i portrety (wydanie pośmiertne); Warszawa, 1937; niepaginowana karta ilustracyjna między stronami (246) a 247.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn.: II 2.000.018 A. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl