Obraz olejny z 1864 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.