Drzeworyt  Juliana Schübelera według wzoru  Józefa Buchbindera i Konrada  Brandla opublikowany  w 1884 roku w "Tygodniku ilustrowanym", nr 99 s. 321.