Obraz olejny namalowany ok. 1910 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.