Obraz olejny namalowany około 1750 roku ze zbiorów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.