Obraz ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie (fot. W. Holnicki).